Energia solar fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica

És la obtenció d’energia mitjançant les cèl·lules fotoelèctriques.
L’energia elèctrica per mitjà de les cèl·lules fotovoltelectiques consisteix en uns dispositius semiconductors que al rebre radiació solar s’exciten i provoquen una petita diferència de potencial i un corrent elèctric. Una de les avantatges de les instal·lacions fotovoltaiques es que tenen una vida útil de fins a 100 anys i un cop feta la instal·lació dels panells els costos de manteniment son molt baixos. Realment es preveu que l’energia solar fotovoltaica sigui la principal font d’energia en el futur.
La principal aplicació de l’energia solar fotovoltaica és la seva conversió a energia elèctrica.

Es poden diferenciar dos tipus d’instal·lacions fotovoltaiques:

Instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a red i sense, la principal diferència com diu el nom es que en la primera l’energia va directament a la red electrica per la seva distribució, en la segona va per autoconsum.

L’aparició de l’energia solar fotovoltaica no només va servir per substituir grans fonts d’energia sino que esta aplicada a molts llocs, per exemple, parquimetres, calculadores, llums, senyals de tràfic, sistemes de vigilancia etc..
Fins i tot estan dissenyant vehicles que funcionin amb aquesta energia renovable.
España es considerada una de les nacions d’europa amb més radiació, això fa que l’energia solar fotovoltaica sigui molt rentable ¡, sobretot en regions del nord d’Espanya.
L’energia solar fotovoltaica només cobreix un 3% de la despesa elèctrica d’espanya

1 panell solar fotovoltaic =

1 panell solar fotovoltaic pot reduir la contaminació en 100 tones de CO₂ durant la seva vida útil

19000+ treballadors

Més de 19000 llocs de feina

30+ parcs solars fotovoltaics

Més de 30 parcs solars fotovoltaics a Espanya

Close Menu