Energia hidràulica

Energia hidràulica

Font d’energia que s’obté mitjançant els corrents d’aigua dolça. El moviment de l’aigua mou les pales d’una roda de molí o o d’una turbina produint així una energía mecànica que pot ser utilitzada directament o que per mitjà de mecanismes es produeix energia elèctrica.

El principal objectiu de l’energia hidràulica en l’actualitat es l’obtenció d’electricitat, les centrals hidroelèctriques normalment estan ubicades a llocs on hi ha pluja i desnivells geològics favorables per a la construcció de les preses.
L’energia hidráulica es una de les energies renovables que mes rendiment energetic te, és gairebé inesgotable, és totalment neta i la construcció dels grans embassaments poden ser utilitzats per a fer activitats recreatives o per abastir en casos de sequera els regs.
Cal afegir que l’energia hidràulica es una de les mes netes de totes ja que el seu únic combustible és l’aigua.
Gràcies a les pluges que varem tenir l’any 2018 l’energia hidràulica es va consolidar com la segona energia renovable en participación al mix energétic, cubrir un 13,7% de la demanda energètica a Espanya.

Hi ha gent que diu que aquesta energia no és totalment neta ja que la seva construcció pot fer que siguin inundades i afectades algunes zones, pero aixo tambe pot suposar un impuls econòmic per a les zones rurals del voltant.

Espanya esta en el cinque lloc en quant a producció d’energia hidraulica es tracta a Europa

20% del món

20% de l'electricitat total al món

0,10$/KWh

0,10$/KWh d'energia hidroelèctrica comparat amb 0,15$/KWh del petroli o el gas natural

4.000M

Totes les central hidràuliques del món juntes eviten anualment l'emissió de 4 mil milions de tones de gasos d'efecte hivernacle emesos a l'atmosfera

Close Menu