Energia eòlica

Energia eòlica

És l’energia que utilitza la força del vent per generar electricitat. El principal mitja per el que s’obté són els molins de vent (aerogeneradors)  que transformen l’energia cinetica del vent en energia mecánica o electricitat.
Aquests molins de vent o aerogeneradors estan ubicats en zones estratègiques, ja que no poden utilitzar tota l’energia procedent del vent, i no a tots llocs les corrents tenen la suficient força com per moure les grans pales dels aerogeneradors.
Aquesta font es tracta de la més avançada i desenvolupada d’Espanya, existeixen 23.092 molins de vent a tota España fent que sigui el segon país d’Europa amb més potència eòlica instalada, aquest molins de vent estan agrupats en els denominats parcs eòlics terrestres que son grans agrupacions d’aquests gegants, pero desde el 2013 a llocs estratègics es van instal·lar parcs eòlics marins.
L’any 2017 a España un 18% de l’electricitat va ser proporcionada per els parcs eòlics situats per la peninsula, aquesta quantitat es un equivalent a 12 milions de cases, l’objectiu per el 2020 es arribar al 20% de despesa coberta per energia eòlica.
22.468 treballen en el sector de l’energia eòlica a Espanya, això vol dir que crea 5 cops més llocs de treball que les energies convencionals. Espanya s’ha convertit en el quart país exportador d’aerogeneradors gràcies als 195 centres de fabricació repartits per 16 de les 17 CCAA del país.
Gràcies a que aquesta energia és totalment neta i inesgotable frena l’esgotament de combustibles fòssils, contribuint així a frenar el canvi climàtic. Segons dades del 2017 gràcies a tota l’energia eòlica produïda es va evitar la importació de 9,2 milions de tonelades de petroli que es podria traduir en mes de 1.506 milions d’euros estalviats al any en importacions de combustibles fòssils.
Actualment a Espanya gràcies a tots els parcs eòlics es podria cobrir el 60% de la demanda energética de tot el pais, pero a causa dels interesos economics de les grans empreses d’energies convencionals, enara no es pot fer una realitat d’això.

1.090 parcs eòlics

A Espanya actualment hi ha instal·lats 1.090 parcs eòlics a 803 municipis.

28M tones de CO2

La Eòlica evita l'emissió de 28 milions de tones de CO2 cada any.

22.468 treballadors

En el sector eòlic a Espanya treballen 22.468 persones.

Close Menu