ENERGIA ALTERNATIVA

Neteja el planeta amb energia renovable

Per què escollim les energies renovables?

El 1915 la temperatura mitjana a Barcelona es trobava en 13 graus, el 2017, 102 anys després, la temperatura mitja a la ciutat Condal esta en 17,7 graus. Aquest fenomen que està succeint a tot el món no és natural, i cada any que passa es va agreujant, destrucció dels pols, augment del nivell del mar, dies mes càlids, menys pluges etc…
Això ho hem causat nosaltres, els humans, amb la utilització d’energies no renovables, es a dir que no ajuden a protegir el medi ambient, sent contaminants i perjudicials per la salut.
Per sort tenim una alternativa per ajudar a salvar el planeta, les energies renovables. Energies inesgotables, energies segures, accessibles a tot el món, amb un impacte ambiental mínim, que creen llocs de treball i que a més a més son més barates que les energies no renovables.
Es hora de salvar el planeta!

Després
Abans
Mix elèctric espanyol 2018
Nuclear 21.4%
Eòlica 19.8%
Carbó 14.5%
Hidràulica 13.7%
Cogeneració 11.6%
"Gas" 10.8%
Solars
Etc..

Articles i notícies

En aquesta pàgina pots trobar articles i notícies que parles sobre les energies alternatives.

Contingut audiovisual

Aquí pots trobar contingut audiovisual com poden ser vídeos i curtmetratges.

Generalitat de Catalunya

Aquí pots trobar la informació sobre les energies renovables que proporciona la Generalitat de Catalunya i l'institut Català d'Energia.

Compte enrere

L’any 2030 és l’any límit que posen els científics per poder fer reversibles els efectes del canvi climàtic. Efectes com l’augment de la temperatura mitjana anual o l’augment del desglaç dels casquets polars que alhora deriva en un augment del nivell del mar.
Fins ara s’han signat 2 tractats internacionals per tal d’intentar posar fre aquests efectes, el primer l’any 1997 el conegut Protocol de Kyoto, que instava als principals països industrialitzats de l’època a reduir un 5,2% les seves emissions de gasos causant de l’efecte hivernacle, i el segon l’any 2015 l’anomenat Tractat de París on 197 països varen signar aquest acord.
Tot i això no és suficient, Europa ara mateix només representa el 9% de les emissions mundials totals i tot i ser una xifra bastant reduïda és inútil a causa dels grans gegants de la industrialització com la Xina i els Estats units que suposen entre els dos més del 40% de les emissions totals mundials, encara queda un llarg recorregut, però esperem aconseguir-ho si tots posem una mica de la nostra part.

0
Anys restants
Close Menu